Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu  zgodnie z § 5 ust. 1 Zasad pracy kancelaryjnej, stanowiących załącznik do decyzji nr 16/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. (z późn. zm.), w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów jawnych prowadzą następujące urządzenia ewidencyjne:

 • rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych;
 • dziennik korespondencyjny;
 • dziennik podawczy;
 • książkę doręczeń przesyłek miejscowych;
 • dziennik przepisów.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 2 cyt. zasad „w celu usprawnienia bieżącej pracy można prowadzić inne urządzenia ewidencyjne”. 

 

 

Wykazy prowadzonych przez komórki organizacyjne KPP Żagań jawnych, pomocniczych  urządzeń ewidencyjnych:

 

Wydział Prewencji

 1. Księga druków ścisłego zarachowania
 2. Ewidencja szczegółowa mandatów karnych ( 3 egz.)
 3. Rejestr nałożonych mandatów kredytowanych
 4. Rejestr depozytu mandatów
 5. Rejestr notatników służbowych
 6. Rejestr sporządzonych kart Mrd-5
 7. Rejestr spraw o wykroczenia
 8. Dziennik telegramów wychodzących
 9. Dziennik telegramów przychodzących
 10. Książka dyspozytora
 11. Książka kontroli broni
 12. Rejestr wezwań do zapłaty
 13. Rejestr dozoru Policji
 14. Rejestr nakazów doprowadzenia
 15. Rejestr wydanych ampułek
 16. Rejestr skarg i wniosków
 17. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania zawartości  alkoholu w wydychanym powietrzu

 

Wydział Ruchu Drogowego:

 1. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 2. Rejestr kart Mrd-5
 3. Rejestr pojazdów zabezpieczonych na parkingu KPP Żagań
 4. Rejestr mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy WRD KPP Żagań
 5. Rejestr zmian organizacji ruchu drogowego
 6. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania zawartości  alkoholu w wydychanym powietrzu
 7. Ewidencja pracy wideorejestratora

 

Wydział Kryminalny:

 1. Rejestr wysyłanej krwi
 2. Książka ewidencji kluczy

 

Zespół Prezydialny:

 1. Książka odpraw KPP Żagań
 2. Rejestr dowodów rejestracyjnych i upoważnień
 3. Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków
 4. Rejestr delegacji służbowych
 5. Rejestr faktur
 6. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

 

       Zespół Kadr i Szkolenia:

 1. Rejestr skierowań na badania lekarskie
 2. Ewidencja zwolnień lekarskich
 3. Ewidencja pieczęci i stempli
 4. Rejestr rozkazów organizacyjnych
 5. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu KPP Żagań
 6. Rejestr rozkazów personalnych KPP Żagań
 7. Ewidencja udzielonych urlopów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

 

Komisariat Policji w Szprotawie:

 1. Rejestr faktur
 2. Rejestr zwolnień lekarskich
 3. Rejestr urlopów
 4. Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków
 5. Książka ewidencji pieczęci i stempli
 6. Zeszyt szkoleń
 7. Rejestr nadgodzin
 8. Rejestr notatników służbowych
 9. Rejestr praw jazdy
 10. Rejestr dowodów rejestracyjnych
 11. Rejestr kart Mrd -5
 12. Rejestr mandatów karnych
 13. Rejestr kolizji drogowych
 14. Rejestr spraw o wykroczenia

 

Komisariat Policji w Iłowej:

 1. Rejestr spraw o wykroczenia
 2. Rejestr zatrzymanych dokumentów
 3. Ewidencja nałożonych mandatów karnych
 4. Książka dyspozytora
 5. Rejestr sporządzonych kart Mrd-5
 6. Ewidencja przedłużonego czasu służby policjantów
 7. Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków
 8. Rejestr wydanych i zdanych notatników służbowych
 9. Rejestr badań urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości
 10. Rejestr odsłuchu rozmów telefonicznych i radiowych
 11. Dziennik telegramów wchodzących
 12. Dziennik telegramów wychodzących

Metryczka

Data publikacji 20.07.2012
Data modyfikacji 20.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Kotwis
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Kotwis KPP Żagań / Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Kotwis
do góry