Oświadczenie majątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Strona znajduje się w archiwum.

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu znajduje się na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Szprotawie

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Iłowej

 

Pliki do pobrania

  • 30.03.2018 13:54
    (pdf 4.45 MB)
  • 30.03.2018 13:55
    (pdf 4.55 MB)

Metryczka

Data publikacji 25.03.2009
Data modyfikacji 30.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupełnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupełnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Jaszczuk
do góry