Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu reguluje:

 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

wraz ze zmianami wprowadzonymi:

  •       Zarządzeniem nr  557 z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 62);
  •       Zarządzeniem nr 1031 z dnia 14 października 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 102);
  •       Zarządzeniem nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23);
  •       Zarządzeniem nr 1388 z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 72);
  •       Zarządzeniem nr 92 z dnia 11 lutego 2011 r.  (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8);
  •       Zarządzeniem nr 114 z dnia 19 marca 2012 r. (Dz. Urz. KGP poz. 14).

 

3. REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŻAGANIU z dnia 22 lipca 2013

wprowadzone zmiany:

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.03.2009
Data modyfikacji 18.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Woroniec
Osoba udostępniająca informację:
Uzupełnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Kotwis
do góry